36.200 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, C) op 8 december 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: BIJ1, PvdD, FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 17 januari 2023 de brief van de minister van BZK van 16 december 2022 over de voorlichting van de Raad van State inzake de interbestuurlijke verhoudingen (EK, E met bijlagen) voor kennisgeving aangenomen. De commissie bespreekt de brief opnieuw na ontvangst van de kabinetsappreciatie.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

221
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-221] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-221] documenten