Dinsdag 8 november 2022, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Technische briefing door de Raad van State over het advies bij de Miljoenennota 2023 en over de Septemberrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht

Sprekers

Th.C. de Graaf, Raad van State, vice-president

R. van Zwol, Raad van State

F.H.G. de Grave, Raad van State

G.J.J Heer­ma van Voss, Raad van State

S.J.C. Hemels, Raad van State