Dinsdag 8 november 2022, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat (36200 L)

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen