Dinsdag 11 oktober 2022, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.T03454 - Interpretatie van de artikelen 1 en 2 van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds en T03455 - Gebruik CO2-prijzen bij beoordeling voorstellen Groeifonds

Brief van de minister van EZK van 23 september 2022 (35976, I)

Bespreking brief en status toezeggingen

3.Rondvraag


Korte aantekeningen