Dinsdag 28 juni 2022, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35420, CB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over de langetermijnvisie inzake het coronasteunbeleid; Noodpakket banen en economie

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen