Dinsdag 21 juni 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.Nabespreking mondeling overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet

3.Rondvraag


Korte aantekeningen