Dinsdag 14 juni 2022, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35925, U

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de staatssecretaris van I&W over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022; Miljoenennota 2022

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen