Dinsdag 24 mei 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO + EZK/LNV + BIZA)

4.Ruimtelijke ordeningsbrief

Brief van de minister voor VRO over de nationale regie in de ruimtelijke ordening; Nationale Omgevingsvisie

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen