Dinsdag 17 mei 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda; NB. de vergadering begint om 14:45 uur of, indien de plenaire vergadering op dat moment nog bezig is, 5 minuten na aanvang pauze plenair

4.Mogelijkheden voor nieuwe adviesaanvraag bij het Adviescollege ICT-toetsing over het DSO

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen