Dinsdag 19 april 2022, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV+FIN

3.Rondvraag


Korte aantekeningen