Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 april 2022
1. Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

De commissies besluiten het Europese voorstel COM (2022)150 opnieuw te agenderen, wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk