Dinsdag 25 januari 2022, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
33118, CS

Brief van de staatssecretaris van I&W over versterking van het VTH-stelsel; Omgevingsrecht

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.
Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

Brief van de staatssecretaris van I&W over het Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen