Dinsdag 16 november 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)



Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen