Dinsdag 2 november 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35526 / 25295, CL en CM (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het 127e OMT advies en de kabinetsreactie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19-maatregelen; Infectieziektenbestrijding

Inbreng (nader) schriftelijk overleg


4.
Mededelingen en informatie

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen