Dinsdag 26 oktober 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen