Dinsdag 5 oktober 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35526 / 25295, CF, CG en CH (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Stand van zakenbrief covid-19, incl. 2 ministeriële regelingen en besluit d.d. 14 september 2021; brief met ministeriële regeling d.d. 17 september 2021; verslag schriftelijk overleg inzake rappel toezeggingen/moties d.d. 10 september 2021

Inbreng schriftelijk overleg
4.
35526 / 25295, CI (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zakenbrief Covid-19 van 28 mei 2021; Infectieziektenbestrijding

Bespreking verslag schriftelijk overleg6.
Rondvraag


Korte aantekeningen