Dinsdag 5 oktober 2021, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q) en brief van de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie van 16 september 2021 (34902, R)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg + brief 34902, R

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen