Verslag van de vergadering van de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 28 september 2021Video-vergadering

Datum: 28 september 2021
Aanvang: 14.45 uur
Sluiting: 15.15 uur
Locatie: Teams
Griffier: De Boer

 

Van deze vergadering is geen videoregistratie.


Besluitpunten