Dinsdag 28 september 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35526 / 25295, CH herdruk (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS van 14 september 2021 met afschrift stand van zakenbrief covid-19 en aanbieding twee regelingen en een besluit

Bespreking

8.Mededelingen en informatie9.Rondvraag


Korte aantekeningen