Dinsdag 14 september 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
25295, Q (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 3 september 2021 met afschrift Tweede Kamerbrief inzake proces besluitvorming volgende stap maatregelen covid-19

Bespreking

8.
35526 / 25295, CB (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de termijn voor toegang en inreizen voor personen die gevaccineerd zijn met het covid-19-vaccin Janssen en in Europees Nederland het stellen van regels over de vertoningen van kunst- en cultuurbeoefening en eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen en het opleggen van ventilatienormen voor horecalokaliteiten; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

9.
35526 / 25295, CC (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS van 13 augustus 2021 met afschrift stand van zakenbrief covid-19 en aanbieding twee regelingen

Bespreking10.
Toezegging T03019 - Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 17 augustus 2021 in reactie op de brief van 10 juni 2021 (verslag schriftelijk overleg (35526, CD))

Bespreking brief en status toezegging

14.
25295, O (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 7 september 2021 inzake afschrift van brief aan de Tweede Kamer over extra maatregelen ter versnelling afhandeling corona Wob-verzoeken

Bespreking

18.
Rondvraag


Korte aantekeningen