Dinsdag 22 juni 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35842

Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Procedure

3.
35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Voorbereidend onderzoek

4.
35552 (R2148)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten

Voorbereidend onderzoek (inbreng voor het verslag)

6.
35517

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

Nadere procedure

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen