35.842

Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint AnthonisDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620) en strekt tot aansluiting van de gemeente Grave bij de samen te voegen gemeenten.

De novelle was door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd in haar brief van 30 april 2021 (EK 35.620, B).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 17 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD en PVV.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 6 juli 2021, gezamenlijk met het oorspronkelijke wetsvoorstel 35.620 en de wetsvoorstellen Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619) en Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621).

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend waarover op 13 juli 2021 werd gestemd.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2021

titel

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

20