Dinsdag 18 mei 2021, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Bespreking planning plenaire behandeling initiatiefwetsvoorstel 35049

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen