Vrijdag 3 juli 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 12:45 uur

Agenda

1.
35476

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Inbreng verslag


Korte aantekeningen