Dinsdag 30 juni 2020, commissie verzoekschriftenAanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Opening van de vergadering van de commissie

2.Vaststelling van de notulen van de vergadering d.d. 1 oktober 2019

3.Verzoekschriften in procedure

4.Overzicht van nieuwe ingekomen brieven

5.Rondvraag

6.Sluiting