Dinsdag 26 mei 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Pre-start videovergadering

Vanaf vijf minuten voor aanvang vergadering

2.
Vaststellen agenda

3.
32317, LC

Verslag van een schriftelijk overleg inzake migratie naar aanleiding van brieven over de JBZ-Raden van januari en maart 2020; JBZ-Raad

Bespreking verslag schriftelijk overleg

4.
Nederlandse positie t.a.v. toetreding Roemeniƫ tot de Schengen-zone

Bespreking

6.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen