Dinsdag 10 maart 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)



Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Verzoek technische briefing IND

Vaststelling conceptbrief

3.
32317, KV

Brief van de minister van BZ en de staatssecretaris van J&V inzake situatie aan de Turks-Griekse grens; JBZ-Raad

Bespreking

4.
32317, KS

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019; JBZ-Raad

Bespreking verslag schriftelijk overleg

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen