Dinsdag 17 december 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
Werkbezoek in het kader van de JPSG aan Hoofdkantoor Europol (Den Haag)

Inventarisatie deelname

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen