Dinsdag 26 november 2019, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng nader voorlopig verslag

3.
33.709, AQ

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Inbreng derde voortgangsrapportage feitelijke oprichting EOM

5.
32317, KL

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019; JBZ-Raad

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen