Dinsdag 26 november 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
32317, KL

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019; JBZ-Raad

5.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen