Dinsdag 1 oktober 2019, Commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35000 VI, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afhankelijkheid en misbruik van arbeidsmigranten; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

Bespreking

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen