Dinsdag 1 oktober 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
32 317, KH

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019; JBZ-Raad

Bespreking

4.
Terugkoppeling JPSG Europol

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen