Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 oktober 2019
1.
32 317, KI

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019

De commissie besluit naar aanleiding van de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 15 oktober 2019.

2.
32 317, KH

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019; JBZ-Raad

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van J&V van 23 september 2019 voor kennisgeving aan.

3.
Terugkoppeling JPSG Europol

De leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Veldhoen (GroenLinks) geven ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de vijfde vergadering van de gezamenlijke controlegroep (JPSG) Europol d.d. 23-24 september 2019 te Brussel. Deze leden spreken het voornemen uit om een werkbezoek te brengen aan het hoofdkantoor van Europol. Overige leden van de commissie zal ook de mogelijkheid worden geboden om hieraan te deel te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren