Dinsdag 1 oktober 2019, commissie verzoekschriftenAanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Opening van de vergadering en van de commissie in de nieuwe samenstelling

3.Bespreking van de verzoekschriften

4.Rondvraag

5.Sluiting