Dinsdag 10 september 2019, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Voorbereidend onderzoek

3.
32.317, KD

Brief van de commissaris voor de Veiligheidsunie van de Europese Commissie inzake nader politiek dialoog over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda; JBZ-Raad

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen