Dinsdag 19 april 2011 15.30 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

brief aan de minister van VWS voor het mondeling overleg op 10 mei 2011 over de brief van de minister van 11 april 2011 (EK 31.466, Z en bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3).

bij

bespreking

brief van de minister inzake voorhang 'Zorg die loont' (Zorg belonen naar prestatie) (TK 32.620, nr. 6)

bespreking 

brief van de minister van VWS van 16 maart 2011  Voorhang inzake aanwijzing beheersmodel medisch specialisten (TK 29.248, nr. 170)

bij

bespreking

evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer


Vergaderstukken