Dinsdag 5 april 2011 15.15 uur, commissies JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JGinbreng

schriftelijk overleg met de regering ter voorbereiding op het beleidsdebat 'de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling' op 17 mei 2011


Vergaderstukken