Dinsdag 21 december 2010 14.15 uur, commissies JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JGbespreking

voorstellen van de subcommissie over de exacte reikwijdte van het debat, uit te nodigen bewindslieden, het tijdpad en de wijze van voorbereiding van het debat over digitale dataopslag en uitwisseling

in het kader van


Vergaderstukken