Dinsdag 12 oktober 2010 14.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

 - brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2010 inzake de moties aangenomen op 6 juli 2010 (EK 31.466, P)

 - notitie eventuele vervolgstappen en overzicht geregistreerde toezeggingen inzake het

bespreking

brief van de minister van Jeugd en Gezin over de stand van zaken inzake een aantal toezeggingen (EK 32.500 XVI, A en bijlage) bij


Vergaderstukken