Dinsdag 28 september 2010 13.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)voorbereidend onderzoek

bespreking beantwoording

  • nader voorlopig verslag (EK 31.466, G)
  • brief van de minister van VWS van 6 mei 2010 inzake Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (EK 31.466, H)

bij

bespreking

  • brief  pdf icoon van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2010 inzake voorhang  pdf icoon in verband met wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG

bespreking

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Voorhang aanwijzing prestatieomschrijving stoppen met roken-programma (TK 22.894, nr. 280)

bespreking  

  • brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 september 2010 inzake Voorhang experiment Sint Maartenskliniek (TK 29.248, nr. 132)

Vergaderstukken