Dinsdag 29 juni 2010 14.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)procedure

vaststelling

conceptbrief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een nadere vraag naar aanleiding van zijn brief van 15 juni 2010 (EK 29.248, H) bij

vastelling brief

voorhang van een ontwerpbesluit in verband met wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog  (TK 32.310, nr. 6 en bijlage) bij

bespreking

briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2010 inzake voorhang in verband met wijziging van het Besluit zorgverzekering, het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG, het Besluit zorgaanspraken AWBZ, het Zorgindicatiebesluit en het Bijdragebesluit zorg in verband met diverse maatregelen 2011PDF-document.

(De bijlagen bij dit besluit zijn te vinden op de website van het College voor zorgverzekeringen ).

bespreking

brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 18 juni 2010 over een gesprek met de KNMG over meldingen van artsen aan de verwijsindex risicojongeren en over de verplichte verwijdering van een onterechte melding uit de verwijsindex (EK 31.855, K) naar aanleiding van toezegging uitleg KNMG over gebruik verwijsindex (T011162) bij

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juni 2010 inzake bezwaar tegen inzage medisch dossier (EK 31.122, N) naar aanleiding van toezegging afgeleide geheimhoudingsplicht IGZ (T01093) bij


Vergaderstukken