Dinsdag 15 juni 2010 14.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

  • brief van de minister van VWS naar aanleiding van het debat van 1 juni 2010 met de minister van VWS naar aanleiding van de brief van 6 mei 2010 (EK 31.466, H)

bij

bespreking

procedure

nieuw Europese Commissievoorstel uit lijst prioritaire Europese voorstellen Eerste Kamer:

  • Aanbeveling van de Commissie van 28 april 2010 betreffende het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor onderzoek „Een gezonde voeding voor een gezond leven C(2010) 2587 (E100028)

Vergaderstukken