Dinsdag 8 juni 2010 13.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)procedure

bespreking

  • brief van de minister van VWS van 3 juni 2010 in antwoord op aanvullende vragen over de tweede voortgangsrapportage (31.706, S)

bespreking


Vergaderstukken