Dinsdag 20 april 2010 aansluitend aan de vergadering van 15.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)technische briefing over

kapitaallasten in het kader van de


Vergaderstukken