Politieke voorbereidingsgroep IPC MensenhandelVan januari tot en met juni 2016 bekleedt Nederland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU). Tijdens dit voorzitterschap hebben de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) een grote rol. Dat houdt onder meer in dat Eerste en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties (IPC’s) organiseren. Doel daarbij is om met de andere nationale parlementen in de EU en het Europees Parlement samen te bouwen aan parlementaire controle en verdergaande parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming.

Naast een viertal halfjaarlijks terugkerende interparlementaire conferenties, organiseren de Staten-Generaal eveneens twee themaconferenties over onderwerpen die de Staten-Generaal van groot belang achten, waaronder een themaconferentie over Mensenhandel.

De politieke voorbereidingsgroep IPC Mensenhandel houdt zich bezig met het voorbereiden van deze conferentie. De voorbereidingsgroep bestaat uit leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Immigratie en Asiel/JBZ van de Eerste Kamer en de commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.

Vanuit de Eerste Kamer

mr. dr. A.W. Duthler (VVD)

A.M.V. Gerkens (SP) (roulerend voorzitter)

mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)

Vanuit de Tweede Kamer

drs. G.J.M. Segers (CU)

mr. J. Taverne (VVD)

M.J.J. Volp (PvdA) (roulerend voorzitter)

Ook voor de andere interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap organiseert zijn politieke voorbereidingsgroepen opgericht. De parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap wordt georganiseerd onder eindverantwoordelijkheid van een stuurgroep, bestaande uit de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken en de Griffiers van beide Kamers.

Griffier van de politieke voorbereidingsgroep IPC Mensenhandel: de heer D.D.F. Rijks.