Politieke voorbereidingsgroep IPC EnergieVan januari tot en met juni 2016 bekleedt Nederland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU). Tijdens dit voorzitterschap hebben de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) een grote rol. Dat houdt onder meer in dat Eerste en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties (IPC’s) organiseren. Doel daarbij is om met de andere nationale parlementen in de EU en het Europees Parlement samen te bouwen aan parlementaire controle en verdergaande parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming.

Naast vier halfjaarlijks terugkerende interparlementaire conferenties, organiseren de Staten-Generaal ook twee themaconferenties over onderwerpen die de Staten-Generaal heel belangrijk vinden. Een daarvan is een themaconferentie over energie, inclusief aspecten van innovatie met daarbij bijzondere aandacht voor circulaire economie.

De politieke voorbereidingsgroep IPC Energie houdt zich bezig met het voorbereiden van de interparlementaire conferentie over Energie, inclusief aspecten van innovatie met daarbij bijzondere aandacht voor circulaire economie. De voorbereidingsgroep bestaat uit leden van de commissies Economische Zaken en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer en de commissies Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu (I&M) van de Tweede Kamer.

Vanuit de Eerste Kamer

J.J. Atsma (CDA)

Jorritsma-Lebbink (VVD)

ir. M.B. Vos (GroenLinks)

drs. L.H.J. Verheijen (PvdA) (ondervoorzitter van de PVG)

Vanuit de Tweede Kamer

Cegerek (PvdA)

drs. S. van Veldhoven (D66)

drs. A.H. Mulder (CDA)

M.S. van Veen (VVD) (waarnemend voorzitter van de PVG)

Ook voor de andere interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap organiseert zijn politieke voorbereidingsgroepen opgericht. De parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap wordt georganiseerd onder eindverantwoordelijkheid van een stuurgroep, bestaande uit de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken en de Griffiers van beide Kamers.

Griffier van de politieke voorbereidingsgroep IPC Energie: mevrouw A.E.A.J. Hessing-Puts.