foto van Senator Atsma (CDA)

Joop Atsma was van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Hij was tot 13 juni 2023 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

De heer Atsma was tot 13 juni 2023 ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).


Anciënniteit

2926 dagen
(9 juni 2015 tot 13 juni 2023)