Politieke voorbereidingsgroep IPC COSACVan januari tot en met juni 2016 bekleedt Nederland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU). Tijdens dit voorzitterschap hebben de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) een grote rol. Dat houdt onder meer in dat Eerste en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties (IPC’s) organiseren. Doel daarbij is om met de andere nationale parlementen in de EU en het Europees Parlement samen te bouwen aan parlementaire controle en verdergaande parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming.

Een aantal van deze conferenties vindt halfjaarlijks plaats, georganiseerd door het parlement van het land dat het EU-Voorzitterschap bekleedt. Hieronder vallen onder meer de vergadering van de Voorzitters van de commissies voor Europese Zaken (COSAC Voorzittersbijeenkomst) en de reguliere vergadering van de commissies voor Europese Zaken van de parlementen in Europa (plenaire COSAC).

Om de beide COSAC-conferenties onder het Nederlandse EU-Voorzitterschap voor te bereiden, is een politieke voorbereidingsgroep (PVG) opgericht. Deze bestaat uit leden van de commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer en de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. De volgende leden zijn namens deze commissies afgevaardigd naar de PVG interparlementaire conferentie COSAC:

Vanuit de Eerste Kamer

jhr. mr. J.P. Backer (D66)

  • A. 
    Elzinga (SP) (Voorzitter van de PVG)

prof. mr. N.J. Schrijver (PvdA)

mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)

Vanuit de Tweede Kamer

mr. M. Azmani (VVD) (Voorzitter van de PVG)

drs. M.E. Maij (PvdA)

M.R.J. Rog (CDA)

Ook voor de andere interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap organiseert zijn politieke voorbereidingsgroepen opgericht. De parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap wordt georganiseerd onder eindverantwoordelijkheid van een stuurgroep, bestaande uit de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken en de Griffiers van beide Kamers.

Griffier van de politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC: de heer J. Verstraten.