De Koning biedt een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan in de vorm van een aanbiedingsbriefje, de Koninklijke boodschap.

De Koninklijke Boodschap heeft een vaste, formele tekst, die als volgt luidt:

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet (titel).

De memorie van toelichting die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, datum

                                                                  Willem-Alexander

Voor begrip van de inhoud van het wetsvoorstel is zij niet van betekenis.

Tegelijk met de Koninklijke Boodschap worden aan de Tweede Kamer aangeboden het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en de reactie van de regering (het nader rapport) daarop.