Parlementaire activiteiten van drs. P.H. van Meenen (D66)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):